"D1" i "D"KATEGORIJA

"D1"i "D" su kategorije sa kojima se stiče pravo upravljanja autobusom.

"D1" kategorija

Obuhvata motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju od 8 do 16 sedišta i čija maksimalna dužina ne prelazi osam metara.

Pravo polaganja vozačkog ispita ove kategorije stiče se sa navršenom 21 godinom života.

"D" kategorija

Podrazumeva motorna vozila za prevoz ljudi koja osim sedišta za vozača imaju više od osam sedišta. Minimalan broj godina sa kojim se moze polagati ova kategorija je 24.

Uslovi za početak obuke:

- da kandidat poseduje vozačku dozvolu C1 ili C kategorije u minimalnom trajanju od dve godine,
- da je navrsio 21 godinu života za pocetak obuke "D1" kategorije i 24 godine života za polaganje vozačkog ispita "D" kategorije;
- lekarsko uverenje za vozača "D" kategorije (ne starije od 12 meseci za početak obuke, i ne starije od 6 meseci za izlazak na polaganje)
- fotokopija vozačke dozvole "B" i "C" kategorije
- lična karta (na uvid)

Obuka "D" kategorije obuhvata 5 časova praktične nastave, a ispit se sastoji iz teoretskog i praktičnog dela.

Reli

Sa nama je vožnja uživanje

Želimo da zajedno sa nama lako, brzo i jednostavno postanete dobar vozač.

Na usluzi su Vam naše prostorije i rad na računarima, gde možete savladati vozačku teoriju koja Vam je potrebna za polaganje teoretskog dela ispita.

Takodje Vam možemo obezbediti stručnu literaturu i dati sve potrebne informacije kako da najlakše i najbrže dodjete do vozačke dozvole.