C kategorija

Prema podeli kategorija koju koje je doneo Novi Zakon o bazbednosti saobraćaja na putevima, a u zavisnosti od broja navršenih godina života, kandidat se moze prijaviti za obuku i polaganje vozačkog ispita "C1" ili "C" kategorije.

"C1" KATEGORIJA

Podrazumeva upravljanje motornim vozilom čija je najveca dozvoljena masa veća od 3.500 kg, a nije veća od 7.500 kg. Kandidat stiče pravo upravljanja ovom kategorijom ukoliko ima navršenih 18 godina života i poseduje vozačku dozvolu "B" kategorije. Kandidat ne stiče pravo za početak obuke "C1" kategorije ukoliko ima navršenih 18 godina života, a poseduje probnu vozačku dozvolu.

"C" KATEGORIJA

Obuhvata sva motorna vozila (osim kategorije A,A1,A2,AM,F,M,V,D i D1) čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kg. Kandidat je ostvario pravo polaganja vozačkog ispita "C" kategorije ukoliko je navršio 21 godinu života, a sa obukom ove kategorije može početi sa najmanje 20 godina.

U nasoj auto školi za obuku i polaganje vozačkog ispita "C1" i "C" kategorije na raspolaganju su Vam dva kamiona:

- MERCEDES 608 D
- ATEGO 815 D

Obuka "C1" i "C" kategorije obuhvata 10 časova praktične nastave, a ispit se sastoji se iz teoretskog i praktičnog dela.

Da bi kandidat mogao da počne sa obukom za vozača motornog vozila "C1" ili "C" kategorije, potrebno je da ispunjava sledeće uslove:

- da je ispunio starosni uslov za početak obuke (gore navedeni);
- da poseduje važeću ličnu kartu ili pasoš (čega prilaže fotokopiju),
- da poseduje važeću vozačku dozvolu B kategorije;
- da poseduje uverenje o telesnoj i duševnoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom C kategorije, koje nije starije od dvanaest meseci za početak obuke i nije starije od šest meseci za izlazak na polaganje (lekarsko uverenje).

Reli

Sa nama je vožnja uživanje

Želimo da zajedno sa nama lako, brzo i jednostavno postanete dobar vozač.

Na usluzi su Vam naše prostorije i rad na računarima, gde možete savladati vozačku teoriju koja Vam je potrebna za polaganje teoretskog dela ispita.

Takodje Vam možemo obezbediti stručnu literaturu i dati sve potrebne informacije kako da najlakše i najbrže dodjete do vozačke dozvole.