B kategorija

Da bi kandidat mogao da počne sa obukom za vozača motornog vozila "B" kategorije, potrebno je da ispunjava sledeće uslove:

- da je navršio 16 godina života za početak obuke, a za polaganje vozačkog ispita da je navršio 17 godina;

- da poseduje važeću ličnu kartu ili pasoš (čega prilaže fotokopiju), i

- da poseduje uverenje o telesnoj i duševnoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom "B" kategorije, koje nije starije od dvanaest meseci za početak obuke i nije starije od šest meseci za izlazak na polaganje (lekarsko uverenje).

Obuka "B" kategorije podrazumeva 40 časova praktične nastave. Ispit se sastoji iz teoretskog i praktičnog dela, a kompletnu literaturu za učenje i polaganje teoretskog dela ispita obezbedjuje auto škola.

Ukoliko kandidat ima položenu "AM" kategoriju ima pravo da umesto predviđenih 40 časova, vozi 20 časova praktične obuke. U slučaju da kandidat dolazi iz neke druge auto škole, obavezan je da dostavi potvrdu o završenoj obuci iz te auto škole.

Reli

Sa nama je vožnja uživanje

Želimo da zajedno sa nama lako, brzo i jednostavno postanete dobar vozač.

Na usluzi su Vam naše prostorije i rad na računarima, gde možete savladati vozačku teoriju koja Vam je potrebna za polaganje teoretskog dela ispita.

Takodje Vam možemo obezbediti stručnu literaturu i dati sve potrebne informacije kako da najlakše i najbrže dodjete do vozačke dozvole.