AM kategorija

Podrazumeva upravljanje mopedima, lakim triciklima i lakim četvorociklima.

Po starom Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima ova kategorija vodila se kao PSP
potvrda o poznavanju saobraćajnih propisa).

Kandidat ostvaruje uslov za polaganje ove kategorije sa navršenih 16 godina života.

Polaganje "AM" kategorije podrazumeva samo polaganje teoretskog dela ispita. Nakon položene "AM" kategorije kandidat ostvaruje pravo da umesto predviđenih 40 časova, vozi 20 časova praktične obuke "B" kategorije.

Reli

Sa nama je vožnja uživanje

Želimo da zajedno sa nama lako, brzo i jednostavno postanete dobar vozač.

Na usluzi su Vam naše prostorije i rad na računarima, gde možete savladati vozačku teoriju koja Vam je potrebna za polaganje teoretskog dela ispita.

Takodje Vam možemo obezbediti stručnu literaturu i dati sve potrebne informacije kako da najlakše i najbrže dodjete do vozačke dozvole.