"A1", "A2" i "A" KATEGORIJE

Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima doneo je izmene u smislu podele A kategorije na tri nove kategorije: A1, A2 i A, čijoj obuci i polaganju kandidati mogu pristupiti u zavisnosti od broja navršenih godina starosti.

"A1" KATEGORIJA

Podrazumeva upravljanje:

- motociklima čija radna zapremina motora nije veća od 125 cm3, i
- teškim triciklima čija snaga motora ne prelazi 15 kW.

Da bi kandidat pristupio obuci A1 kategorije mora imati navršenih 15 godina starosti, a da bi pristupio polaganju teoretskog i praktičnog dela ispita mora imati navršenih 16 godina.

"A2" KATEGORIJA

Podrazumeva upravljanje motociklima čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg.

Kandidat može krenuti sa obukom A2 kategorije ukoliko ima navršenih 17 godina života, a pristupiti polaganju teoretskog i praktičnog dela ispita sa navršenih 18 godina života.

"A" KATEGORIJA

Podrazumeva upravljanje motociklima i teškim triciklima snage motora veće od 35 kW.

Pravo obuke i polaganja A kategorije kandidati mogu steći na dva načina:

1. Da su navršili 23 godine života za početak obuke, a 24 godine života za pristupanje polaganju teoretskog i praktičnog dela ispita;

2. Da poseduju A2 kategoriju u trajanju od najmanje 2 godine. U tom slučaju kandidat može izaći na ispit A kategorije sa navršenih 20 godina života.

Auto škola "RELI" ima u ponudi obuke i polaganja tri motocikla, koje u zavisnosti od broja navrsenih godina, iskustva ili zelje kandidati mogu sami odabrati:

1. Tomos 14 TLS – 50 cm3 (za kandidate koji nemaju navrsenih 18 godina zivota)
2. YAMAHA YBR – 125 cm3
3. YM – 150 cm3

Prilikom upisa u auto školu kandidat treba pripremiti sledeća dokumenta:

- lekarsko uverenje za vozača "A1", "A2" ili "A" kategorije (u zavisnosti od toga za koju se kategoriju prijavljuje) - ne starije od 12 meseci za početak obuke, i ne starije od 6 meseci za izlazak na polaganje;

- Fotokopiju lične karte ili pasoša (čiji se original donosi na uvid) i

- Fotokopiju vozačke dozvole AM ili B kategorije (ukoliko kandidat već poseduje neku od navedenih kategorija), čiji se original takodje donosi na uvid.

Nakon položene "A1", "A2" ili "A" kategorije kandidat ostvaruje pravo (ukoliko nema vozačku dozvolu B kategorije) da umesto predviđenih 40 časova, vozi 20 časova praktične obuke "B" kategorije.

Reli

Sa nama je vožnja uživanje

Želimo da zajedno sa nama lako, brzo i jednostavno postanete dobar vozač.

Na usluzi su Vam naše prostorije i rad na računarima, gde možete savladati vozačku teoriju koja Vam je potrebna za polaganje teoretskog dela ispita.

Takodje Vam možemo obezbediti stručnu literaturu i dati sve potrebne informacije kako da najlakše i najbrže dodjete do vozačke dozvole.